HDPE ган бүс бүхий спираль Атираат хоолойг бэхжүүлсэн